LENCANA KEAHLIAN / VIRGIL

Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui bahawa ia adalah seorang Ahli dalam Persaudaraan Pengakap Malaysia dan Sedunia yang luas itu.Sebelum dilantik menjadi Ahli Kelana dan dianugerahkan Lencana Keahlian, seorang Bakal Kelana akan diuji dalam perkara-perkara berikut, untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam berpengakap.  1.  Memahami dan menerima Persetiaan & Undang-undang Pengakap. 2.  Dapat menerangkan […]

Read More LENCANA KEAHLIAN / VIRGIL

Epolet Anugerah B-P

ANUGERAH B-P Epolet Anugerah B-P a. Setelah seorang Pengakap itu telah memenuhi dan mencapai syarat-syarat Lencana-lencana Pengakap iaitu Lencana (Wajib) dan Lencana (Pilihan), Pengakap Kelana itu akan dianugerahkan Anugerah B-P. b. Untuk mendapatkan Anugerah B-P ini, Pengakap Kelana tersebut hendaklah berumur di antara 18 hingga 25 tahun sahaja. c. Borang Pencalonan Anugerah B-P akan disediakan […]

Read More Epolet Anugerah B-P

LENCANA KEUSAHAWANAN

(PILIHAN)  Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran tahap tertinggi, kegiatan dan rancangan seperti penternakan, perikanan, pertanian, perladangan dan perniagaan dengan memperlihatkan dalam melaksanakan program dan perkhidmatan. Menjalankan salah satu daripada aktiviti-aktiviti keusahawanan seperti berikut selama meninima enam bulan dan menyediakan penyeta kewangan yang lengkap dan disahkan :· Penternakan.· Perikanan.· Pertanian / […]

Read More LENCANA KEUSAHAWANAN

LENCANA PENYELAMAT NYAWA

(PILIHAN)   Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran dan ilmu pengetahuan tahap tertinggi dalam melaksanakan program dan perkhidmatan penyelamat nyawa, khidmat bantu mula, pengurusan risiko dan ikhtiar hidup.Memiliki salah satu daripada empat kelayakan menyelamat nyawa seperti dibawah dan sentiasa bersiap sedia dalam memberikan perkhidmatan :· Outdoor Survival.· Pertolongan Cemas peringkat tertinggi (Advance).· […]

Read More LENCANA PENYELAMAT NYAWA

LENCANA AKTIVITI EKSTREM

(PILIHAN)   Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiviti lasak luar seperti mendaki, menyelam, eksplorasi, berakit dan aktiviti ekstrem dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.Telah melibatkan diri seminima TIGA kali di dalam mana-mana SATU daripada kegiatan ekstrem di bawah :· Mendaki Gunung.· Menyelam Skuba (Scuba Diving).· […]

Read More LENCANA AKTIVITI EKSTREM

LENCANA ICT

Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiviti luar dengan memperihatkan tahap tertinggi dalam teknologi komunikasi maklumat dan hubungan antarabangsa.A. Teknologi MaklumatMenjalankan aktiviti-aktiviti berikut :· Mengetahui perkara-perkara asas berkenaan pengendalian computer.· Boleh melayari internet menggunakan enjin pencarian untuk proses pencarian maklumat.· Menyediakan sebuah persembahan / laporan / log yang sesuai […]

Read More LENCANA ICT

LENCANA KEPIMPINAN

PILIHAN)   Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kepimpinan dan pengurusan dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program seperti Kursus, Seminar, Bengkel, Campfire Night.  Menjalankan salah satu daripada perkara-perkara berikut :A. Kursus Kepinpinan ManikayuMenghadiri Kursus Kepimpinan Manikayu sehingga Peringkat II. ATAUB. Pengurusan AcaraMengetuai sebuah Jawatankuasa atau mengambil bahagian dalam sebuah jawatankuasa penganjuran […]

Read More LENCANA KEPIMPINAN